Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola

1083 Budapest, Ludovika tér 1.
Telefon: 215-7597, Fax: 215-8219
Levelezési cím: 1446 Budapest, Pf.: 402.
http://www.r-wallenberg.hu
e-mail: human@wallenberg.sulinet.hu

Bemutatkozófilm

Miért jobb a Raoul Wallenberg Szakközépiskola és Szakiskola?

Iskolánk egyszerre tudja biztosítani a felkészítést az oktatási, a szociális szolgáltató és az egészségügyi szakmákra. Fontos célunk a tudás mellett a humanista értékrend kialakítása is. Személyiségfejlesztésre szervezett tanórák keretében is lehetőséget biztosítunk (önismeret, kommunikáció, pályaorientáció órák) a középiskolai és a szakképző évfolyamokon egyaránt. Tanulóink olyan ismereteket is elsajátítanak, amelyeket nemcsak a munkájukban, hanem a magánéletben is hasznosítani tudnak (egészségtan, életmód, pedagógia, pszichológia, csecsemő- és kisgyermekgondozás stb.)

Az országos szakmai versenyeken, konferenciákon diákjaink kiemelkedő eredményeket érnek el.
A nevelőtestület és a jól felkészült szociális munkás segítő, támogató attitűddel fordul a tanulók problémái felé.
Diákjaink gyönyörű, kulturált, tiszta, rendezett épületben tanulhatnak.
Az intézmény felszereltsége kimagasló: számítógépekkel felszerelt tantermek, legújabb oktatástechnikai eszközök, korszerű eszközök a gyakorlótermekben, felszerelt kondicionáló terem, tágas büfé, ebédlő, diákklub.
A nevelőtestület sokszínű, általában többirányú képesítéssel rendelkező, de egységes hozzáállású pedagógusai, a szociális munkás, a szabadidő szervező, az oktatástechnikus, a rendszergazda biztosítja a nevelőmunka eredményességét
Eredményesen felkészítjük a tanulóinkat a pedagógiai, a szociális és az egészségügyi intézményekben való továbbtanulásra.

"Ne higgyük, hogy az egyik emberi lény nagyon különbözik a másiktól. Az igazság az, hogy az van előnyösebb helyzetben, aki jobb iskolába járt." (Thuküdidész)

Intézményünk, a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium az oktatási rendszerben történő változások eredményeképpen a 2008/09-es tanévtől Területi Integrációs Szakképző Központtá alakult. A nálunk folyó nevelő-oktató munkában a humanista értékrendet, az emberi lét tiszteletét, az erkölcsi helytállást, az előítélet-mentes gondolkodást felvállalva, ezeket pedagógia munkánkban megvalósítva olyan embereket kívánunk nevelni, képezni, akik nyitottak a másik ember iránt. Intézményünkben 56 oktató és mintegy 1500 diák vesz részt az érettségi utáni szakképzésekben. Az érettségizett diákoknak három szakmacsoportban (szociális, oktatási és egészségügyi), 22 szakmában, nappali, levelező és esti tagozatokon biztosítunk iskolarendszerű szakképzést.

A ROC Friese Poort Regionális Képző Központ mintegy 1150 szakemberrel dolgozik, közel 12.000 diákot képeznek (fiatalok és felnőttek) négyszintű (egymásra épülő) szakképzéseikben. A Központ több városban folytat oktatást és gyakorlatot, Friesland és Flevoland tartományokban, Hollandia északi részén. Az általuk képzett szakmák rendkívül sokfélék: muszaki, építőipari, kereskedelmi szakmák, de ami a számunkra lényeges, képeznek egészségügyi (otthoni ápolás, segédápoló, orvosi asszisztens), szociális (asszisztensek), és pedagógiai asszisztens szakmákban is.

Várjuk lennedő diákjaink jelentkezését Intézményünkbe!


A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult meg.