Fodor József Szakképző Iskola

1214 Budapest, Tejút utca.12.
Telefon: 276-4455
http://www.fodorj-bp.sulinet.hu
e-mail: iskola@fodorj-bp.sulinet.hu

Bemutatkozófilm

Iskolánk 1983 óta működik Budapest XXI. kerületében, Csepel csendes, zöldövezeti részében, korszerű épületben.

A megalakulás utáni években csak egészségügyi szakközépiskolai és szakiskolai osztályaink voltak, de az évek során az oktatási rendszerben bekövetkezett változások hatására újabb és újabb képzési formák közül választhattak a tanulni vágyó gyerekek és felnőttek egyaránt. Szakközépiskolai osztályainkat informatikai osztályokkal is bővítettük. A szakközépiskola mellett egyre nagyobb érdeklődés és igény alakult ki az általános tanterv szerint működő gimnázium iránt is. A gimnáziumi osztályokban a biológia és az angol nyelv iránt érdeklődő tanulóknak biztosítunk tanulási lehetőséget. Különböző OKJ-s egészségügyi és informatikai szakképzésekből választhattak tanulóink az érettségi vizsga letétele illetve a szakiskola 10. évfolyamának befejezése után. Érettségire épülő szakképzéseink közül legnépszerűbbek voltak: ápoló, egészségügyi operátor, gazdasági informatikus. Szakiskolás diákjaink az ápolási asszisztens szakma szépségeivel ismerkedhettek meg.

Jelenleg a szakközépiskolában EGÉSZSÉGÜGYI és INFORMATIKA szakmacsoportos oktatás folyik. Mindkét szakirányban választhatnak az iskolába jelentkező nyolcadikos osztályosok öt éves(nyelvi előkészítő évfolyam + 4 év) vagy négy éves képzéseink közül. A szakiskolába az egészségügy iránt érdeklődő tanulókat várjuk.
A kilencedik és a tizedik évfolyamon alapozó oktatásban vesznek részt, a tizedik évfolyam befejezése után tanulmányi eredményüktől függően szakközépiskolában vagy a szakképzésben folytathatják tanulmányaikat.

A szakképzés iránt érdeklődő tanulóink a Térségi Integrált Szakképző Központban folytathatják szakirányú tanulmányaikat. Egészségügyi szakmacsoportban a Humán TISZK-hez, Informatika szakmacsoportban a Csepel TISZK-hez tartozik iskolánk.

Névadónknak Fodor József orvost választottuk, aki a múlt században a közegészségtan első hazai professzoraként negyedévszázadon át vizsgálta a talaj, a víz, a levegő hatását az emberi egészségre. Küzdött az egészséges ivóvízért, a járványok megakadályozásáért. Szorgalmazására kórházak létesültek, nagyobb városainkat csatornázták, a járványok megelőzése érdekében védőoltásokat vezetett be.

Intézményünk két épületszárnyban helyezkedik el, amelyekhez fákkal szegélyezett modern sportpálya ill. teniszpálya tartozik. A tanítás világos, tágas, jól felszerelt szaktantermekben folyik. A számítógépes tantermek INTERNETES hozzáférési lehetőséggel, a nyelvi labor, a folyamatosan bővülő könyvtár lehetővé teszik, hogy a gyorsan változó, fejlődő világ elvárásainak megfelelő oktatást biztosítsunk. Az iskolánkban folyó képzés korszerűsítését elősegítette a világbanki programban való részvételünk is. Intézményünk Európai Uniós pályázati programokban is részt vett illetve részt vesz (Leonardo, TÁMOP)

Az iskola megközelíthetősége:

A város központjából leggyorsabban a Boráros térről induló HÉV-vel és a csepeli Szent Imre tértől az 35-ös vagy a 36-os autóbuszokkal érhető el. Kispest és Erzsébet felől a 148-as, 151-es, 35-ös, 36-os autóbusszal, Dél-Budáról a 138-as autóbusszal közelíthető meg a legkönnyebben.

Képzéseink

I. Az általános iskola 8. osztályát befejezők részére ajánlott képzési formák:

Szakközépiskola

Felkészítünk az érettségi vizsgára, felsőoktatási intézményben való továbbtanulásra közép szinten és emelt szinten. Emelt szintű felkészítést lehet választani a 11. és a 12. évfolyamon a kötelező érettségi tárgyakból (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv: angol vagy német), szakiránynak megfelelően biológiából, informatikából, szakmai alapozó ismeretekből. Szakmacsoportos alapozó oktatást folytatunk informatika, illetve egészségügyi szakirányban, melynek keretében felkészítjük a tanulókat a szakképzésben való továbbtanulásra. Érdemes választani mind az informatikai, mind az egészségügyi szakirányt, mivel mindkét területen sok versenyképes szakma közül lehet választani az érettségi után. Lehetőség nyílik a munkavállalásra nemcsak itthon, hanem az Európai Unió más tagállamaiban is.

01 Humán - egészségügyi szakirány - biológia emelt óraszámban - 4 év

A biológiát négy éven keresztül magas óraszámban (heti 3-3-3-4 órában) tanítjuk jól felszerelt szaktantermekben. Biológiából az elméleti ismeretek megszerzése mellett sok kísérleti, kutató jellegű óra teszi érdekesebbé a tanulást. A 11-12. évfolyamon emelt szintű felkészítés választható heti +2 órában az eredményes érettségi vizsga és továbbtanulás érdekében.
Hagyománya van iskolánkban a biológia tagozatnak. Sok tanulónk tanul tovább ebben a szakirányban felsőoktatási intézményben - pl. orvosi, állatorvosi, kertészeti, mezőgazdasági, egészségügyi szakirányban.
A 9-12. évfolyamon egészségügyi szakmacsoportos alapozó oktatás egészíti ki a biológiából tanult ismereteket- pl. anatómiai ismeretek, pszichológiai ismeretek, egészségtan.
Idegen nyelv tanulása: angol vagy német nyelv (megfelelő számú jelentkezés esetén) választható (heti 3 óra). A kommunikatív nyelvtanulást ill. az érettségi és a nyelvvizsgára való felkészítést a nyelvi laborban folyó oktatás is elősegíti. Diákjaink a tanulmányokat kiegészítő délutáni nyelvtanfolyamon vehetnek részt heti két órában. Az idegen nyelvi ismeretek bővítésére külföldön is nyílt már több alkalommal lehetőség. Tanulóink német nyelvtudásukat ausztriai 1 hetes nyári táborban is fejleszthették anyanyelvi tanárokkal. Tanév elején az angoltanárok szervezésében diákjaink már több alkalommal angliai utazáson vettek részt.

02 Humán - egészségügyi szakirány - 1 év nyelvi előkészítő évfolyam (angol vagy német választható) + 4 év - 5 év

A nyelvi előkészítő évfolyamon heti 15 órában csoportbontásban tanítjuk az angol vagy a német nyelvet (megfelelő számú jelentkező esetén). Az informatika órákon heti 5 órában lehetőség van az ECDL-vizsga anyagának elsajátítására. Szinten tartás céljából heti két órában tanulnak a diákok magyar nyelvet és matematikát. A 10-13. évfolyamokon is biztosítjuk az angol nyelv emelt szinten való tanulását (heti 5-4-3-3 óra).
A 10 - 13. évfolyamon a közismereti tantárgyak mellett szakmacsoportos alapozásra is sor kerül. A 10 és 11. évfolyamon az egészségügyi szakmára ráhangoló tantárgyakat oktatunk: kommunikáció, tanulásmódszertan, ön- és társismeret, egészségtan.
12. és 13. osztályban: anatómiai ismeretek, pszichológiai ismeretek, elsősegélynyújtás, csecsemőgondozás.
A biológiát is magas óraszámban heti (3-3-3-3 órában a 10-13 évfolyamon) tanítjuk jól felszerelt szaktantermekben. Biológiából az elméleti ismeretek megszerzése mellett sok kísérleti, kutató jellegű óra teszi érdekesebbé a tanulást. A 12-13. évfolyamon emelt szintű felkészítés választható heti +2 órában az eredményes érettségi vizsga és továbbtanulás érdekében.

03 Informatika - 4 év

Az informatika szakon az általános tantárgyak mellett emelt óraszámban tanítunk informatikát: átlagosan heti 8 órában. Megtanulhatod a számítógép működését, kezelését, a programok, az Internet használatát. A 11. és 12. évfolyamon magasabb szintű szakmai alapozásra ( pl. programozás, adatbázis ismeretek) kerül sor. A megszerzett számítástechnikai ismereteket bármely szakterületen lehet hasznosítani.
Idegen nyelv: angol - heti 3 óra.
Diákjaink a tanulmányokat kiegészítő délutáni nyelvtanfolyamokon vehetnek részt heti két órában.

05 Informatika - 1 év angol nyelvi előkészítő évfolyam + 4 év

A nyelvi előkészítő évfolyamon heti 15 órában csoportbontásban tanítjuk az angol nyelvet. Az informatika órákon heti 5 órában lehetőség van az ECDL-vizsga anyagának elsajátítására. Szinten tartás céljából heti két órában tanulnak a diákok magyar nyelvet és matematikát. A 10-13. évfolyamokon is biztosítjuk az angol nyelv emelt szinten való tanulását (heti 5-4-3-3 óra).
Az informatika szakon az általános tantárgyak mellett emelt óraszámban tanítunk informatikát: átlagosan heti 8 órában. Megtanulhatod a számítógép működését, kezelését, programok, Internet használatát. A 11. és 12. illetve a 12. és 13. évfolyamon magasabb szintű szakmai alapozásra(pl. programozás, adatbázis ismeretek) kerül sor. A megszerzett számítástechnikai ismereteket bármely szakterületen lehet hasznosítani.

A szakképzés (érettségi vizsgára épülő) időtartama kb. 1 évvel rövidülhet az alapozó ismeretek beszámításával a Térségi Integrált Szakképző Központban: az egészségügyi szakmacsoport - HUMÁN TISZK, informatikai szakmacsoport - CSEPEL TISZK.

04 Szakiskola - egészségügyi szakirány - 2 + 2 év szakképzés

9. és 10. osztályban az általános műveltséget adó tantárgyak mellett az egészségügyi szakmára ráhangoló és alapozó tantárgyakat is tanítunk, pl. egészséggondozás, anatómiai ismeretek, szakmai kommunikáció, manuális készségek fejlesztése, elsősegélynyújtás.
A 10. osztály elvégzése után 2 év alatt az OKJ-ben szereplő szakképesítést (várhatóan ápolási asszisztens)szerezhetnek tanulóink a szakképző központban (HUMÁN TISZK). Az ápolási asszisztens az ápoló segítőjeként dolgozik az egészségügyi, illetve a szociális intézményekben.
Jó tanulmányi eredmény esetén tanulmányaidat folytathatod a szakközépiskolai humán - egészségügyi szakirányban is az iskola Pedagógiai Programjában meghatározott feltételek alapján.
Idegen nyelv: német heti 3 órában.

Dolgozók gimnáziuma - esti tagozat

A képzési idő max. 4 év. Az általános iskola befejezése után végzett egyéb iskolai tanulmányok beszámításával a képzési idő rövidíthető egyéni elbírálás alapján.
Jelentkezés feltételei: Minimum általános iskolai végzettség.
Tanítási napok: hétfő, szerda, csütörtök délután.
A 9-10. évfolyamon térítési díjat nem kell fizetni.
Térítési díj a 11-12. évfolyamon: kb. 42.000 Ft/év (két részletben fizethető)
Jelentkezési lapok az iskolában szerezhetők be.

További információk az iskola titkárságán személyesen vagy telefonon,
a 276-44-55-ös telefonszámon kérhetők.


A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult meg.