Bókay János Humán Szakközépiskola

1086 Budapest, Csobánc utca 1.
Telefon: 313-1067, Fax: 313-1674
http://szerver2.bokay-eu.sulinet.hu
e-mail: bokay@bokay-eu.sulinet.hu

Bemutatkozófilm

Iskolánk nyitott iskola, amely a világra figyelve az életre nevel. Mi is valljuk a klasszikus bölcsességet: "Tanulni annyi, mint élni tudni." Ennek érdekében fő törekvésünk a nyílt, őszinte kapcsolat tanítványainkkal. Megértéssel és szeretettel akarunk erős, felkészült embereket nevelni.

"Nagy hangsúly van a humán ismeretek (magyar, történelem, társadalomismeret, művészetek), a biológia és a nyelvek oktatásán minden képzési formában. Az oktatás jól felszerelt szaktantermekben, számítógépes nyelvi laborban és interaktív foglalkozásokra alkalmas termekben folyik. Látni fogják, tudatosan összekapcsoljuk az ismeretszerzés iskolai és iskolán kívüli módjait. A tudás színvonaláról a belső vizsgarendszer ad megbízható visszajelzést.
Az érettségi megalapozza a belépést a felsőoktatásba. Természetesen ehhez nagyon jó egyéni teljesítmény, szorgalom kell. A felkészülést azonban segítjük a középszintű és az emelt szintű érettségire felkészítő csoportokkal, a versenyeken való részvétellel. Nagy gondot fordítunk az érettségi utáni pályaválasztásra, hiszen ma már az érettségi csak az első lépés. Érettségire épülő emelt szintű egészségügyi és szociális szakmai képzés is folyik iskolánkban.
Az iskola nem a környezettől független sziget.
Tudatosan keressük és építjük a kapcsolatokat elsősorban a szülői körrel, legfőbb partnereinkkel a nevelésben. A kulturális antropológiában az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatái és hallgatói, az érettségi utáni szakmai képzésben a Semmelweis orvostudományi Egyetem intézményei és még számos egészségügyi és szociális szervezet együttműködő partnerünk.
Nagyon komolyak nemzetközi kapcsolataink. Belga, francia, holland, német, spanyol és portugál partnerekkel dolgozunk együtt a Comenius uniós pályázat megvalósításán, amelyet az Unió finanszíroz.
A fővárosi és országos versenyek élbolyában való helyezéseket, igen jó továbbtanulási arányt mondhatunk magunkénak.
2007 tavaszán a fővárosi szakképzési hálózatban változások, iskola összevonások következtek be. A Batthyány-Strattmann László Szakképző Iskola és Gimnázium jogutódja a Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium lett. Mindaz a tanári tudás, pedagógia érték, sok jó hagyomány, amely eddig a két iskolában kialakult, ezután a Bókay szépen felújított épületében várja a nyolcadikosokat, régi és az új barátokat. Szeretettel várjuk önöket a Nyitott napokon."

Moharos Viktorné
igazgató

Melyek a mi iskolánk sajátosságai?


- a főváros egyetlen humán kéttannyelvű szakközépiskolája,
- történelem és biológia tantárgyakból emelt szintű vizsgaközpont,
- kiemelt feltételei vannak a nyelvoktatásnak, a biológia és a humán
  társadalomtudományi irány oktatásának,
- elkötelezett humán értékközvetítő,
- átlagon felüli innovációs készség jellemzi, a problémák megelőzésére való képesség
  és készség: előrelátás - tervezés - megvalósítás,
- az aktív, a saját sorsot, karriert építő szellemet nevelésében is érvényesíteni
  igyekszik,
- a szabadidős tevékenységek, az általános műveltség fejlesztése terén maximálisan
  elkötelezett,
- igen jó nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik.

Kompetencia alapú oktatás
Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy tanulóinkat az életre készítsük fel. Ehhez szükséges az önálló ismeretszerzés képessége, a biztos szövegértés, a logikus gondolkodás, a tudás gyakorlati hasznosítása, az informatikai eszközök magabiztos használata. A kompetencia alapú oktatás ezeknek a készségeknek a fejlesztését helyezi előtérbe.Iskolánk a 2008/2009-es tanévben három párhuzamos osztály indítását tervezi. Az alábbiakban szeretnénk önöket tájékoztatni teendőikről és a határidőkről. A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. számú melléklete, a rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásához kapcsolódó aktuális határidőket a 2007/2008-as tanév rendjéről szóló 19/2007. (III. 23.) OM rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

5 Évfolyamos angol kéttannyelvű szakközépiskola
A központi írásbeli felvételi vizsgákat iskolánkban 2009. január 24-én 10.00 órától tartjuk. Ennek eredménye (max. 50 pont) mellett figyelembe vesszük az általános iskolai eredményeket: a magyar, matematika, idegen nyelv, történelem, biológia 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatait (10 osztályzat, max. 50 pont). Az osztályzatokat pontszámokra váltjuk. A tanulók felvételi beszélgetésen vesznek részt.

5 Éves idegen nyelvi és informatikai előkészítő évfolyamos humán szakközépiskola és 4 éves humán szakközépiskola
Ezekben az osztályokban nincs írásbeli felvételi vizsga. A felvételnél figyelembe vesszük az általános iskolai eredményeket a magyar, matematika, idegen nyelv, történelem, biológia 5., 6., 7. osztály év végi és 8. osztály félévi osztályzatait. Az osztályzatokat pontszámokra váltjuk (20 osztályzat, max. 100 pont). A tanulók felvételi beszélgetésen vesznek részt. Mindkét képzésünknél figyelembe vesszük a tanulmányi versenyek eredményeit, a nyelvvizsga eredményeket, a magatartás és szorgalom osztályzatait (max. 20 pont).

Az iskola kódja: 035294
5 éves nyelvi és informatikai előkészítő évfolyamos humán szakközépiskola: 01
4 éves humán szakközépiskola: 02
5 éves angol kéttannyelvű humán szakközépiskola: 03
Amennyiben a felvételi eljárással kapcsolatban további információra van szükségük, úgy szívesen állunk rendelkezésükre a 313-16-74-es telefonszámon Szöllősi Angéla iskolatitkár, vagy dr. Takács Szilvia beiskolázásért felelős igazgatóhelyettes személyében.

Iskolánk története:
Az ős-iskola 1871-ben alakult, a Bezerédi utcában.
Iskolánk 1968-ban kezdte meg működését. Névadója ifj. Bókay János lett, kiváló gyermekorvos és kutató.
1976-tól székhelyünk a budapesti Csobánc u. 1. szám alatti patinás épületbe került. 1976-1990-ig egészségügyi szakközépiskolai képzést folytattunk, amely 1990-től általános tantervű gimnáziumi képzéssel bővült. 1992-ben indultak be az érettségi utáni nappali szakképző évfolyamok. 1993-tól humán szakképzés is indult. 1998-ban indult el az angol-magyar két tanítási nyelvű szakképzés, valamint a felnőtt tagozat.2006 óta öt évfolyamos nyelvi előkészítős szakközépiskolai osztályunk is van. A Fővárosi Közgyűlés 2007-es döntésének értelmében iskolánk 2007. június 1.-től befogadja a megszűnő Batthyány-Strattmann László Szakközépiskola diákjait és tanárait. A 2007-2008-as tanévben még külön épületben, de 2008 őszétől itt a Csobánc utcában formálódik a közeljövő Bókay-ja.
Ez a változás komoly feladatot ró az iskola minden tanárára és diákjára. De a folyamatosan változó világ kihívásaihoz való alkalmazkodás, a rugalmasság iskolánk egyik fő értéke.
Törekvéseink: meghatározott pedagógiai elvek alapján az iskolai tevékenységek valamennyi területén és szintjén a tanulók önmegvalósítása és az élet, a munkavégzés sikeres vezetését szolgáló oktatás-nevelés megvalósítása. Ezt elősegíti tantestületünk felkészültsége, mely az iskola sokszintű tevékenységének és céljai megvalósításának legfontosabb feltétele.

Iskolánk névadója:
Bókay János (Pest, 1858. április 19. - Budapest, 1937. július 6.): gyermekgyógyász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja (1923). 1880-ban avatták orvosdoktorrá.
1883-tól a Stefánia-gyermekkórház főorvosa. 1885-ben a gyermekgyógyászat magántanára, 1902 és 1929 között a gyermekgyógyászat rendes tanára a budapesti egyetemen.
Működése idején lett a gyermekgyógyászat kötelező szigorlati tantárgy (1912), a magyar gyermekgyógyászati iskola megteremtője és első nemzetközi vonatkozásban jeles egyénisége. Bevezette Magyarországon a diftéria intubációs kezelését, szérumgyógyítását, és nemzetközi felkérésre klinikailag ellenőrizte a Behring (az első orvosi Nobel-díjas) által előállított védőoltás hatását. Jelentős megállapítása a bárányhimlő és az övsömör közötti összefüggés. Közreműködött a járványos gyermekbénulás kórtanának tisztázásában. Egyik szervezője volt az Országos Stefánia Szövetségnek, illetve a védőnőképzésnek, a szervezett csecsemő- és gyermekvédelem jogi és orvosi szervezeteinek. 1923-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja sorába választotta. Alapítója volt az Orvosi Hetilap Gyermekgyógyászati mellékletének, 1923-ban a Magyar Gyermekorvosi Társaságnak. 1931-ben Korányi Sándorral együtt kezdeményezte a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetségének megalapítását, amely évente megrendezésre kerülő 'orvosi napok'-on új szakmai és tudományos találkozási lehetőséget biztosított a magyar orvostársadalomnak.
Fő műve: A gyermekorvoslás tankönyve (Budapest, 1912)


A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult meg.